Sommerakademi med Edvard Grieg Ungdomskor

Vi gleder oss til oppstart etter sommerferien med et nytt seminar med den flotte gjengen i Edvard Grieg Ungdomskor!

Avslutningskonsert for årets sommerakademi i Oseana kunst- og kultursenter klokken 18.00, fredag 10. august.

Verker av Mendelssohn, Bruckner, Pärt, Whitacre, Grieg, Rathbone og Fauré.

Vakre korverk i ungdommeleg drakt – sommarkonsert med Edvard Grieg Ungdomskor.

Edvard Grieg Ungdomskor vart oppretta sommaren 2013 og har det profesjonelle Edvard Grieg Kor som mentorkor. Dette ungdomskoret er eit prosjektbasert kor som held seg hovudsakeleg i Bergen, men det består og av koristar som er busette i andre delar av verda. Koret syng vanlegvis klassiske verk, men det viser óg interesse for andre sjangrar. Tidlegare har dei kora for The Rolling Stones ved deira konsert på Telenor Arena.