Slaget på Vågen

Komponist Håkon Berge og forfatter Cecilie Løveid har på bestilling fra Sjøforsvarets musikkorps laget et dramatisk verk, en kantate om Slaget på Vågen som fant sted i Bergen i 1665, et sjøslag under den andre anglo-nederlandske krig. Slaget ble utkjempet mellom en engelsk og en nederlandsk flåte. De dansk-norske styrkene i byen kom med i kampen på nederlandsk side, og dette er den eneste gangen Bergenhus festning har vært i kamp.

Dette en moderne, dramatisk fortelling om de dilemmaer en stilles overfor i kritiske og dramatiske situasjoner knyttet til forsvar av nasjonal suverenitet: avgjørende valg som kan føre til tap av liv, elendighet og ufred, med mange eksistensielle berøringspunkt.

Til å gestalte denne dramatikken har SFMK fått med seg et knippe av eminente norske solister og Bergens eget profesjonelle kor, Edvard Grieg Kor.

Verket er støttet av Norsk kulturråd.

Dirigent: Ingar Bergby
Regi: Håkon Berge og Tora Augestad
Solister: Tora Augestad, mezzo, Magnus Staveland, tenor
Frank Havrøy, bass
Kor: Edvard Grieg kor
Billetter, pluss billettavgift:
200,-/150,-/100,- på www.ticketmaster.no og kontantsalg i døren.