Kristus på Oljeberget – Korkonsert

Beethovens kantate Meerestille und glückliche Fahrt (Havstille og god reise) fra 1815 er inspirert av den tyske dikteren og humanisten Johann Wolfgang von Goethes vers. Beethoven ikke bare tilegnet verket til Goethe, men sendte ham en egen kopi, uten at Goethe noensinne svarte. Beethovens kantate var også en kilde til inspirasjon for vidunderbarnet Mendelssohn, som komponerte en konsertouverture med samme navn og i samme toneart.

Kristus på Oljeberget er Beethovens sjeldent framførte og eneste oratorium, er knyttet til påsken og handler om Jesus’ smerte og indre kaos i den siste tiden før korsfestelsen. I tillegg til Jesus er de andre solistene Serafen (engelen), som Guds budbringer, og apostelen Peter. Koret har flere roller, som soldater, disipler og engler.