Italy Goes North

Den tyske komponisten Heinrich Schütz var – i likhet med danske Mogens Pedersøn – inspirert av de fremtredende italienske komponistene Giovanni Gabrieli og Claudio Monteverdi. I forordet til sin madrigalsamling Il quinto libero dei madrigali fra 1605 proklamerte Monteverdi at teksten skulle være førende for det musikalske forløp: «Le parole, poi la musica». Både Pedersøn og Schütz var sterkt inspirert av denne nye tilnærmingen, og Schütz knyttet for øvrig personlig vennskap med Gabrieli.

Edvard Grieg Kor gir oss en konsert der madrigaler av Pedersøn og Schütz vil stå i sentrum.