Edvard Grieg Ungdomskor

Vakre korverk i ungdommeleg drakt – sommarkonsert i Foajéen med Edvard Grieg Ungdomskor.

Edvard Grieg Ungdomskor vart oppretta sommaren 2013 og har det profesjonelle Edvard Grieg Kor som mentorkor. Dette ungdomskoret er eit prosjektbasert kor som held seg hovudsakeleg i Bergen, men det består og av koristar som er busette i andre delar av verda. Koret syng vanlegvis klassiske verk, men det viser óg interesse for andre sjangrar. Tidlegare har dei kora for The Rolling Stones ved deira konsert på Telenor Arena.