Edvard Grieg Kor / Barokkanerne / Paul Agnew

Actus Tragicus

Da J.S. Bach som tjuetoåring i 1707 søkte jobb som kantor i Blasiuskirken i Mühlhausen, skrev han i rask rekkefølge to av kantatene som blir presentert på denne konserten: Christ lag in Todesbanden (BWV 4), en dramatisk utlegging av Luthers store salme som beskriver Jesu død og oppstandelse, og Gottes Zeit ist die allebeste Zeit (BWV 106), et verk for begravelse, også kjent som «Actus Tragicus». I tillegg fremføres Herr Jesu Christ wahr´ Mensch und Gott (BWV 127), komponert i Leipzig til fastelavenssøndag i 1725. Her siterer Bach sin egen Matteuspasjon.

Edvard Grieg Kor forener krefter med orkesteret Barokkanerne fra Oslo. Konserten ledes av Paul Agnew som er en internasjonalt anerkjent dirigent, og frem­ragende fortolker av barokk og pre-klassisk repertoar.