Edvard Grieg Ungdomskor

Edvard Grieg Ungdomskor er et prosjektbasert kor som ble opprettet sommeren 2013. Som sitt mentorkor, det profesjonelle Edvard Grieg Kor, holder også ungdomskoret hovedsakelig til i Bergen, men består i tillegg av korister bosatt i andre deler av verden.

Edvard Grieg Ungdomskor

Edvard Grieg Ungdomskor synger for det meste klassiske verker, men opererer gjerne innen andre genrer også, senest vist da de koret for The Rolling Stones på deres konsert på Telenor Arena under turnéen 14 ON FIRE.

Bli medlem du også!

Følg oss på Facebook
Kontakt oss på e-post