Edvard Grieg Barnekor

Barnekorene består av fire grupper:

  • Guttekoret hovedkor
  • Guttekoret aspirantkor
  • Jentekoret hovedkor
  • Jentekoret aspirantkor

Korene har 38 ukentlige øvelser i året i tillegg til lørdagsskoler, seminarer og konserter. Korene rekrutterer fra alle bydeler, og har som mål å være Bergens fremste arena for korsang og vokalopplæring for barn og unge.

Guttekoret

Bergen Guttekor har i en årrekke vært et fast tilskudd i Bergens musikkliv gjennom deltagelser med Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester. Guttene trenes i klassisk guttesopransang, opera og storscene-medvirkning samt generell kormusisering.