Edvard Grieg Barnekor

Edvard Grieg Barnekor består av guttekoret, jentekoret og aspirantkorene.

Aspirantkorene er for barn i alderen 6-10 år, og lærer barna korrekt stemmebruk og tostemmig sang. Aspirantkorene er med på tre årlige konserter i regi av Edvard Grieg Kor, samt andre egne sangoppdrag.

Fra 10-årsalderen får barna tilbud om å bli med i henholdsvis gutte- og jentekoret. Disse korene deltar regelmessig på konserter med våre samarbeidspartnere Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera i Bergens storstue, Grieghallen.


Gutteaspirantene

Sted: Steinerskolen på Paradis
Tid: Torsdager 14.20-15.30
Dirigent: Håkon Matti Skrede
Bli med i Gutteaspirantene!

Jenteaspirantene «Spirene»

Sted: Steinerskolen på Paradis
Tid: Torsdager 14.20-15.30
Dirigent: Katrin Heyland
Bli med i Jenteaspirantene!

Sentrumskoret

Sentrumskoret er både for gutter og jenter i alderen 6-10 år.

Sted: Grieghallen
Tid: Onsdager 16.00-17.00
Dirigent: Sapfo Maria Stavrides
Bli med i Aspirantkoret!

Haukeland skolekor

Sted: Haukeland skole
Tid: Tirsdager i tidsrommet 13.30-15.00
Dirigent: Sapfo Maria Stavrides
Bli med i Haukeland skolekor!

Edvard Grieg Guttekor


Edvard Grieg Guttekor trener gutter i alderen 10-16 år i klassisk korsang og stemmebruk.

Koret samarbeider med Edvard Grieg Kor, Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera i tillegg til egne konserter og turer i inn- og utland.

Følg Edvard Grieg guttekor på Facebook

Sted: Grieghallen
Tid: Onsdager kl. 17.00-18.30
Dirigent: Håkon Matti Skrede

Edvard Grieg Jentekor


Edvard Grieg Jentekor er for sangglade jenter i alderen 10-16 år.

Koret samarbeider med Edvard Grieg Kor, Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera i tillegg til egne konserter og turer i inn- og utland.

Følg Edvard Grieg jentekor på Facebook

Sted: Grieghallen
Tid: Onsdager kl. 17.00-18.30
Dirigent: Sapfo Maria Stavrides