Stemmen som instrument – småbarns møte med profesjonell ensemblesang

Stemmen som instrument er et barnehageprosjekt laget for fire stemmer. Hvilke av sangerne som representerer Edvard Grieg Kor vil variere.

Sangerne fra Edvard Grieg Kor besøker barnehagen og fremfører flere forskjellige arrangement av «Pål sine høner». Hvert arrangement har hvert sitt fokus:

  • Rytme tema (hurtig/langsomt, korte toner/lange toner)
  • Høydeforskjeller mellom stemmegruppene (lyst/mørkt)
  • Forskjell mellom tonene (danner en melodi)

For å visualisere musikken for barna vil Edvard Grieg Kor benytte seg av kjempestore og tunge ballonger som er festet til gulvet.

Barna vil oppleve en bevisstgjøring rundt rytme, forskjell mellom stemmetyper og at tonen forandrer seg. De vil få et visuelt inntrykk av musikk samtidig som de vil få være aktive parter i musikken selv. De vil også oppleve hvordan et musikkstykke kan forandre helt karakter ved hjelp av nye virkemidler.

Varighet: 30 minutter.
Prosjektet egner seg for barn i barnehagen med utgangspunkt i 3-5 år, men de eldste 2-åringene kan også delta dersom barnehagen ønsker det.

Kontakt

Ta kontakt med daglig leder av formidlingsprogrammet Ingunn Olsen Høgetveit ved spørsmål og booking av prosjekt.