Edvard Grieg Kor formidlingsprogram

Edvard Grieg Kor tilbyr formidlingsprogram for barn og unge i alle aldre, både i barnehager, skoler og foreninger. Programmet inneholder ulike delprogrammer og prosjekter.

Formidlingsprogrammet er støttet av Hordaland fylkeskommune, Grieg Foundation, og Rosemary og Peter Lawrence.

Skoleprogrammet

Skoleprogrammet er et opplæringstilbud til kommunale, fylkeskommunale og private skoler og kommunale og private barnehager. Edvard Grieg Kor tilbyr ulike prosjekter som passer til de forskjellige trinnene. Vi besøker selv skolene og barnehagene og er med på å gjennomføre prosjekter sammen med elevene.

Det utvikles prosjekter til følgende målgrupper:

  • Barnehage
  • Småskoletrinnet 1.-4. trinn
  • Mellomtrinnet 5.-7. trinn
  • Ungdomsskole 8.-10. trinn
  • Videregående skole
  • Amatører/Frivillige kulturmiljø rettet mot barn og unge

Etter at Edvard Grieg Kor har besøkt skolene/barnehagene i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune starter de på nytt med et annet prosjekt for samme målgruppe. Slik vil Edvard Grieg Kor alltid ha et tilbud til skoler og barnehager som ønsker samarbeid. Prosjektene kan også turnere til andre kommuner og fylkeskommuner.

Gjennomføring

Skoleprogrammet er under utvikling. Vi har nå tre prosjekter ute i skoler og barnehager i tillegg til et samspillprosjekt for barn og unge i frivillige kulturmiljø i Hordaland.

Prosjekter

Formidlingsprogram for frivillige/amatører

Vi har utvidet formidlingsmodellen slik at Edvard Grieg Kor kan tilby prosjekter til barn og unge i frivillige kulturmiljø i Hordaland, eksempelvis barnekor eller liknende. Også her vil det være mulighet for å turnere til andre fylker.

Edvard Grieg Kor formidlingsprogram

Programmet er støttet av

logo-hordaland-fylkeskommune
logo-grieg-foundation-small
Rosemary og Peter Lawrence