David Hansford

Med sin kritikerroste, klangfulle bass-stemme har David Hansford fremført mer enn 20 hovedroller og opptrer jevnlig på scener både i Storbritannia og, i økende grad, i resten av Europa. David er like komfortabel med komiske som med seriøse roller og hans brede repertoar spenner fra Monteverdi til samtidsopera, og dekker både Mozart, Verdi, Wagner, Puccini,  Offenbach og Britten. Hans tallrike konsertopptredener dekker alt fra Bach og fremover.

Sesongen 2014-15 kan David ses og høres som Marquis i La Traviata (Opera South), Sciarrone/Carceriere i Tosca (English Opera Ensemble), Hangman i The Three Wayfarers (Opera Anywhere), Mortimer Wheeler i The Archeologists’s Wife (National Museum of Wales/University of South Wales) og Sarastro/Sprecher i Tryllefløyten (Pavilion Opera).

Davids interesse for musikk startet da han som 3-åring begynte å spille piano. Den utviklet seg videre da han også begynte å spille fiolin, bratsj og fagott. Etter endt skolegang studerte han komposisjon, først ved Birmingham Conservatoire og senere ved Royal College of Music. Da det viste seg at han hørte hjemme på operascenen tok han videreutdanning i sang ved samme institusjon og fortsatte deretter på Operaskolen.

Etter endt utdanning har David sunget en rekke roller, blant dem Daland i Den Flygende Hollender med Slaithwaith Philharmonic Orchestra og Focus Opera, Sarastro i en rekke produksjoner av Tryllefløyten og større roller i flere samtidsoperaer. Han opptrer jevnlig som solist i konsertsammenhenger og er også aktiv som korsanger. Med sin dype bassrøst blir han ofte spurt om å synge de ekstremt lave tonene i Rachmaninovs Vespers og Mahlers Oppstandelses-symfoni.

David Hansford

Bass 2

Website: http://www.dhansford.com